Olimpijska ofensywa Fortuny – konkurs

Dołącz do Olimpijskiej Ofensywy Fortuny i graj o wyjątkowe nagrody.

Początek lutego obfituje w wielkie sportowe wydarzenia. Już 9 lutego rozpoczynają się Zimowe Igrzyska w PeyongChang.

Tego samego dnia do gry wraca również piłkarska Ekstraklasa. To doskonały moment, by przetestować swoje typerskie przeczucie. Dla wszystkich, którzy nie tylko chcą zgarnąć poważne wygrane, ale marzą również o tym, by zmierzyć się w bezpośredniej rywalizacji z innymi graczami przygotowaliśmy specjalną promocję.

  • Kiedy trwa promocja Olimpijska Ofensywa Fortuny?

Promocja trwa od dnia 09.02.2018 r. do 25.02.2018 r. włącznie.

  • W jaki sposób wejść do gry o nagrody?

Promocja obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez stronę Fortunalub poprzez aplikację mobilną.

W Promocji biorą udział osoby, które w dniach od 09.02.2018 r. do 25.02.2018 r. włącznie zawarły poprzez stronę www.efortuna.pl lub poprzez aplikację mobilną Fortuny co najmniej 10 zakładów na dowolne wydarzenia, każdy za min. 2 PLN brutto i z minimalnym kursem 1.6.

Brane pod uwagę będą wyłącznie zakłady AKO i SOLO.

Darmowe 20 PLN na zakłady bukmacherskie Fortuna plus bonus 400 zł

  • Jak liczone są punkty w rankingu?

Liczba punktów zostanie ustalona zgodnie z następującym wzorem: suma stawek zawartych w okresie Promocji zakładów x suma kursów zawartych w okresie Promocji zakładów x suma wydarzeń zawartych w okresie Promocji zakładów.

Nagrody:

  • miejsca od 1 do 10 otrzymają nagrodę rzeczową w postaci zestawu produktów marki 4F, zaprojektowanych specjalnie na Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pyeongchang 2018, w skład którego wchodzą: torba, plecak oraz czapka
  • miejsca od 11 do 20 otrzymają nagrodę pieniężną podstawową w wysokości 300 PLN
  • miejsca od 21 do 40 otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 200 PLN
  • miejsca od 41 do 50 otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 100 PLN

Powodzenia!

Olimpijska ofensywa zakłlady bukmacherskie Fortuny - konkurs

 

Regulamin sprzedaży premiowej „Olimpijska promocja – obstawiaj i zgarniaj nagrody”
obowiązujący od dnia 09.02.2018 r. do 25.02.2018 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki promocji dla klientów FORTUNA online zakłady
bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNA”, prowadzonej pod nazwą „Olimpijska
promocja – obstawiaj i zgarniaj nagrody”, zwaną dalej „Promocją”.
1.2 Organizatorem Promocji „Olimpijska promocja – obstawiaj i zgarniaj nagrody” jest FORTUNA
online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455,
zwana dalej także „Organizatorem”.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
2.1. W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność
do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów zawierających zakłady
wzajemne na stronie www.efortuna.pl lub poprzez aplikację mobilną.

3. ZASADY PROMOCJI
3.1. Promocja trwa od dnia 09.02.2018 r. do 25.02.2018 r. włącznie.
3.2. Promocja obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez stronę www.efortuna.pl lub
poprzez aplikację mobilną.
3.3. W Promocji biorą udział osoby, które w dniach od 09.02.2018 r. do 25.02.2018 r. włącznie
zawarły poprzez stronę www.efortuna.pl lub poprzez aplikację mobilną Fortuny co najmniej
10 zakładów na dowolne wydarzenia, każdy za min. 2 PLN brutto i z minimalnym kursem 1.6.
Brane pod uwagę będą wyłącznie zakłady AKO i SOLO.
3.4. Spośród wszystkich graczy, którzy zawarli zakłady spełniające warunki wskazane w punkcie
3.3 zostanie wybranych 50 graczy, których zakłady uzyskają najwyższą liczbę punktów.
3.5. Liczba punktów zostanie ustalona zgodnie z następującym wzorem: suma stawek zawartych
w okresie Promocji zakładów x suma kursów zawartych w okresie Promocji zakładów x
suma wydarzeń zawartych w okresie Promocji zakładów.
3.6. 50 graczy, których zakłady uzyskają najwyższy wynik na podstawie powyższego wzoru,
otrzyma nagrodę rzeczową lub pieniężną (patrz punkt 3.7). Jeden Gracz może uzyskać
wyłącznie jedną nagrodę.
3.7. 50 graczy zostanie nagrodzonych według poniższego schematu w zależności od liczby
uzyskanych punktów:
3.7.1. miejsca od 1 do 10 otrzymają nagrodę rzeczową w postaci zestawu produktów marki
4F, zaprojektowanych specjalnie na Zimowe Igrzyska Olimpijskie PYONGCHANG 2018,
w skład którego wchodzą: torba, plecak oraz czapka (wartość zestawu to 645,31 PLN
Brutto);
3.7.2. miejsca od 11 do 20 otrzymają nagrodę pieniężną podstawową w wysokości 300 PLN;
3.7.3. miejsca od 21 do 40 otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 200 PLN;
3.7.4. miejsca od 41 do 50 otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 100 PLN.
3.8. Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do nagrody na osobę trzecią.
3.9. Graczowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody rzeczowej na środki pieniężne lub inną
nagrodę rzeczową.
3.10. Gracz ma prawo odmówić przyjęcia nagrody. Odmowę przyjęcia nagrody zgłasza się drogą email
promocja.fortuna@efortuna.pl, nie później jednak niż do 5 dni od otrzymania informacji
o uzyskaniu nagrody.
3.11. Nagrody pieniężne zostaną przypisane do kont graczy w dniu 28.02.2018 r.
3.12. Nagrody rzeczowe, po wcześniejszym ustaleniu z graczem, zostaną przesłane do wskazanego
przez gracza punktu przyjmowania zakładów, gdzie gracz będzie mógł odebrać nagrodę.
3.13. Gracze, których zakłady zostały wybrane do najlepszej 50-stki, zostaną powiadomieni o
wygranej drogą mailową lub telefonicznie.
3.14. W przypadku braku możliwości kontaktu z graczem (po 3 nieudanych próbach połączenia
telefonicznego lub po braku odpowiedzi na wiadomość e-mail trwającą dłużej niż 3 dni od
dnia wysłania), nagroda zostanie przekazana osobie, której kupon zajął kolejne miejsce, poza
pierwszą 50-tką.
3.15. W przypadku jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez gracza ze wskazanego przez niego
punktu przyjmowania zakładów w terminie 60 dni od dnia wskazania przez gracza punktu
przyjmowania zakładów, prawo do otrzymania nagrody wygasa.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji
oraz dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Gracz Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Promocji jest Organizator.
5.2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo
z Promocją, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa do uzyskania nagrody, wydania
nagrody, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących Promocję, rozpatrzenia ew.
reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej.
5.3. Graczowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.4. Graczowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych
osobowych niezgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2016.922 t.j.).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach
hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
6.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją,
mają charakter wyłącznie informacyjny.
6.3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie Fortuna

 

Tagi , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.