W Maratonie Totolotka do wygrania

BUKMACHER TOTOLOTEK MA DLA WAS DO PODZIAŁU AŻ 100 000 ZŁOTYCH.

Spełnij poniższe warunki i wejdź do gry w Maratonie Totolotka!

– Zapisz się do udziału. Zaloguj się do serwisu Totolotek i przejdź do zakładki Moje konto. Następnie znajdź przycisk “Promocja Maraton” i zapisz się!
– Graj codziennie w okresie promocji: 7 maja – 3 czerwca 2018 roku
– Stawka minimalna 10 zł
– Do promocji liczą się tylko zakłady bukmacherskie

Maraton w Totolotek 100 000 PLN do podziału od 7 maja 2018

Dołącz do legalnej ekipy Totolotka. Świetna oferta na początek przygody w zakładach bukmacherskich online. Zarejestruj się i odbierz freebet w wysokości 25 zł oraz bonus 100% aż do kwoty 510 zł ! Zmiana promocji! Poprzednia oferta to darmowy zakład 20 PLN i bonus 500 PLN. Kliknij tutaj by dowiedzieć się: co to jest freebet

STRONA PROMOCYJNA

Totolotek tnie podatek darmowe 25 PLN freebet plus bonus od dezpoytu

REGULAMIN PROMOCJI:


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem promocji dla Klientów, pod nazwą „MARATON” zwanej dalej Promocją, jest TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tanecznej 18 B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027214, zwana dalej także jako „Organizator” lub „Totolotek”.
2.    Promocja prowadzona jest na stronie internetowej Organizatora www.totolotek.pl oraz w punktach naziemnych i skierowana jest do zarejestrowanych użytkowników serwisu www.totolotek.pl oraz Klientów grających w punktach Totolotka.
3.    Promocją objęte są kupony zakładów bukmacherskich TotoMix
4.    Promocja prowadzona będzie w okresie od 7.05.2018 r. do 03.06.2018 r.
5.    W ramach promocji Klienci po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem Promocji otrzymają do podziału pulę 100 000 złotych w postaci vouchera z przeznaczeniem wyłącznie na zawarcie kolejnych zakładów bukmacherskich TotoMix na stronie internetowej Organizatora oraz w punktach Totolotek
6.    Kwota przyznanego vouchera zależy od łącznej liczby uczestników, którzy spełnią warunki Promocji.
7.    W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Totolotek oraz ich małżonkowie lub krewni.

II. UCZESTNICTWO W PROMOCJI       

1.    Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
2.    Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
3.    Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w warunkach i je akceptuje.

III. ZASADY

1.   Warunkiem otrzymania nagrody w postaci vouchera jest spełnienie poniższych warunków:

a)    W okresie od 7 maja do 6 lczerwca 2018 roku użytkownik serwisu codziennie tj. przez 27 dni musi zawrzeć minimum jeden zakład z oferty zakładów bukmacherskich TotoMix.
b)    Stawka kuponu to 10 złotych lub wyższa.

2.   Pula 100 000 zł zostanie podzielona przez liczbę uczestników, którzy spełnią powyższe warunki.
Przykładowo warunki spełniło 100 uczestników. Voucher przysługujący dla każdego uczestnika, który spełnił warunki promocji to 1 000 zł (pula 100.000 zł / 100 zwycięskich uczestników)
3.    Brak zarejestrowanego zagrania (kuponu) w danym dniu skutkować będzie utratą prawa do uzyskania wygranej Promocji.
a. W punktach Totolotek by zagranie zostało zarejestrowane, należy zagrać kupon z kartą Bet Club.
4.    Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora w dniu 7 czerwca 2018 roku.
5.    Wygrane zostaną przekazane w postaci voucherów z przeznaczeniem na grę na zakłady bukmacherskie TotoMix.
6.    Kwoty przysługujących voucherów będą zaokrąglane do 10 zł w górę. Przykładowo należna kwota vouchera to 167 złotych. Po zaokrągleniu należna kwota to 170 zł.
7.    Vouchery zostaną przekazane na konta zwycięskich uczestników w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.
8.    Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Promocji uczestnika, w  przypadku, gdy zachodzi podejrzenie jakiegokolwiek nadużycia regulaminu Promocji lub regulaminów zakładów Organizatora. W takim przypadku uczestnik traci prawo uzyskania podwyższenia wygranej również w przypadku spełnienia warunków Promocji.
9.    Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych uczestników z niniejszej  Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i/lub Regulaminu Zakładów Bukmacherskich Toto-Mix organizowanych w sieci Internet.
2.    Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
3.    Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji lub jej zawieszenia pod warunkiem poinformowania uczestników o tym fakcie oficjalnym komunikatem o zakończeniu lub wstrzymaniu promocji na stronie internetowej Organizatora.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w następnym dniu od ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.
6.    Wszelkie reklamacje w zakresie promocji należy składać na adres mailowy reklamacje@totolotek.pl . Organizator zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
7.    Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.